CO MUSISZ WIEDZIEĆ O KLIMATYZACJI?

Afrykańskie upały w naszym kraju podczas okresu letniego stały się coraz częstym zjawiskiem. Gdy przychodzą temperatury rzędu 30°C bardzo ciężko nam wytrzymać w mieszkaniu -zwłaszcza na „wyższych” piętrach, nie mówiąc już o wykonywaniu pracy a nawet prostej czynności. Dlatego też nic w tym dziwnego że coraz częściej widzimy u sąsiadów wiszące klimatyzatory.

Klimatyzatory nie tylko obniżają temperaturę powietrza w czasie upałów, lecz również eliminują nadmiar wilgoci z powietrza, tworząc przy tym korzystny mikroklimat w mieszkaniu. Nie od dziś wiemy, że zbyt gorące powietrze, jak i zbyt wilgotne, ma krytyczny wpływ na nasze samopoczucie a co za tym idzie – na nasze funkcjonowanie.

Regulacja temperatury musi również zostać mądrze przeprowadzona – różnica temperatur między tą która jest na dworzu a tą w miejscu klimatyzowanym, nie może przekraczać 7°C. W przeciwnym razie może się to skończyć bólem gardła bądź chorobą.

Co więcej – tam gdzie działa klimatyzacja, nie powinien występować żaden odczuwalny ruch powietrza, inaczej narazimy się na rozwój infekcji. Gdy zastosujemy się do tych podstawowych zasad obsługi klimatyzacji, nie będziemy musieli obawiać się o nasze zdrowie, nawet przy codziennej pracy urządzenia.

Co to w ogóle jest klimatyzacja?

Klimatyzacja – proces wymiany powietrza w pomieszczeniu, mający na celu utrzymywanie zadanych warunków klimatycznych, czyli odpowiedniego zakresu temperatur oraz wilgotności powietrza, zapewniających dogodne warunki do pracy i funkcjonowania człowieka (warunki komfortu) lub optymalne warunki dla określonego procesu przemysłowego (np. w przemyśle elektronicznym).

W języku potocznym mianem klimatyzacji określa się błędnie proces chłodzenia (np. samochód osobowy z klimatyzacją).

 

  • Warunki komfortu

Komfort cieplny – zespół cech mikroklimatu, który powoduje dobre samopoczucie człowieka.
Odczucia termiczne człowieka odnoszą się głównie do równowagi cieplnej całego ciała. Na równowagę tę wpływa: aktywność człowieka, odzież jaką ma na sobie, jak również parametry otoczenia: temperatura powietrza, średnia temperatura promieniowania, prędkość przepływu powietrza i wilgotność względna. Na podstawie badań prof. Ole Fangera opracowano normę ISO, według której wrażenia cieplne ciała ludzkiego przewiduje się za pomocą wskaźników PMV i PPD.

Z doświadczeń inżynierów klimatyzacji wynika, że optymalne warunki dla ludzi wykonujących lekką pracę (np. praca biurowa) występują przy jednoczesnym spełnieniu następujących parametrów powietrza wewnętrznego:

– temperatura: lato 23 – 26 °C; zima 20 – 24 °C

– wilgotność względna: 40 – 60% (max 35 – 65%)

– prędkość powietrza w strefie przebywania ludzi: 0,2 – 0,5 m/s

Nie zachowanie któregokolwiek z tych parametrów może powodować u ludzi odczucie duszności, parności lub przeciągu. W zależności jednak od aktywności i odzieży człowieka, przyjmuje się różne zakresy parametrów powietrza wewnętrznego.

Oprócz odczuć termicznych, równie istotnym elementem komfortu jest przebywanie w czystym powietrzu o odpowiedniej zawartości tlenu.

  • Mikroklimat technologiczny

Proces technologiczny może również wymagać zapewnienia odpowiedniego mikroklimatu. Oprócz jednak określenia optymalnych parametrów powietrza wewnętrznego, ważnym elementem jest tu utrzymanie założonych tolerancji wahań temperatury i wilgotności względnej czy prędkości powietrza.
Nierzadko również proces technologiczny wymaga utrzymania odpowiedniej czystości powietrza (mechanicznej, chemicznej, mikrobiologicznej).

  • Warunki zewnętrzne

Instalacja klimatyzacji musi być przygotowana do zapewnienia wymaganych przez użytkownika warunków wewnętrznych w każdych warunkach meteorologicznych. Dodatkowo dla różnych obiektów wymagany poziom dotrzymywania warunków termiczno-wilgotnościowych jest różny. W przypadku mieszkań wystarczy 95%, natomiast dla strategicznej serwerowni potrzeba zagwarantować 100% i uwzględnić temperatury ekstremalne, co wiąże się z poniesieniem dużo wyższych nakładów inwestycyjnych.